គោលការណ៏ជោគជ័យក្នុងការងារ

  Categories : 书本 Brand : You Can Win  |  17-Nov-19 615 Views

មាតិការ :

គោលការណ៏ដែលនាំអោយបុគ្គលិកជោគជ័យក្នងការងារ
01- ​គោលការណ៏ទី០១
         ការជ្រើសរើសក្រុមហ៊ុនត្រឹមត្រឹវ
02- គោលការណ៏ទី០២
         ជ្រើសរើសការងារត្រឹមត្រូវ
03- គោលការណ៏ទី០៣
         ត្រូវមានបុគ្គលិកលក្ខណះរីករាយ
04- គោលការណ៏ទី០៤
         ត្រូវមានឆន្ទះចំពោះការងារ
05- គោលការណ៏ទី០៥
         ផ្តោតអារម្មណ៏ចំពោះការងារ
06- គោលការណ៏ទី០៦
         យកចិត្តទុកដាក់ចំពោះការងារ
07- គោលការណ៏ទី០៧
        ភាពស្មោះត្រង់ចំពោះការងារ
08- គោលការណ៏ទី០៨
        ត្រូវតស៊ូ ព្យាយាម ខិតខំប្រឹងប្រែង
09- គោលការណ៏ទី០៩
        ប្រកាន់ភ្ជាប់វិន័យ
10- គោលការណ៏ទី១០
        កសាងភាពជាបុគ្កលិកដែលមានគុណភាព
11- គោលការណ៏ទី១១
        អភិវឌ្ឍន៏សមត្ថភាពជាប្រចាំ
12- គោលការណ៏ទី១២
        ទម្លាប់នៃការដើរមួយជំហានបន្ថែម
13- គោលការណ៏ទី១៣
        ត្រូវមានសេចក្តីក្លាហាន
14- គោលការណ៏ទី១៤
        ត្រូវមានទំនួលខុសត្រូវចំពោះការងារ
15- គោលការណ៏ទី១៥
        ជឿជាក់លើសមត្ថភាពខ្លួនឯង
16- គោលការណ៏ទី១៦
        ត្រូវមានភាពឆ្លាតវៃចំពោះការងារ
17- គោលការណ៏ទី១៧
       សុខភាពល្អ

ទំនាក់ទំនងផ្នែកលក់​ :

Tel: (+855) 085 777 843 (Cellcard) / 086 800 711 (Smart) / 097 97 15050 (Metfone) 

អាស័យដ្ឋាន​​​ :

ផ្ទះលេខ 652 ផ្លូវជាតិលេខ២ សង្កាត់ចាក់អង្រែក្រោម ខ័ណ្ឌមានជ័យ រាជធានីភ្នំពេញ។

បញ្ចាក់​​​ :

យើងខ្ញុំមានសេវាដឹកជញ្ចូនដល់ទីកន្លែង

*** ថ្លៃដឹកមួយលើក 1.25$ / 1.50$ / 2.00$ / 2.50$

*** តែបើទិញចាប់ពី 4 ក្បាលឡើង Free​ ដឹកជញ្ចូន