ប្រជុំពុទ្ឋភាសិត

  Categories : 书本 Brand : You Can Win  |  17-Nov-19 443 Views

មាតិការ :

 1. ពួកធម៏និយាយអំពីខ្លួន
 2. ពួកធម៏និយាយអំពីអប្បមាទវគ្គ (សេចក្តីមិនប្រមាទ)
 3. ពួកធម៏និយាយអំពីសេចក្តីក្រោធ
 4. ពួកធម៏និយាយអំពីខន្តី
 5. ពួកធម៏និយាយអំពីកិលេស
 6. ពួកធម៏និយាយអំពីចិត្ត
 7. ពួកធម៏និយាយអំពីជំនះ
 8. ពួកធម៏និយាយអំពីទាន
 9. ពួកធម៏និយាយអំពីសុខ
 10. ពួកធម៏និយាយអំពីទុក្ខ
 11. ពួកធម៏និយាយអំពីបញ្ញា
 12. ពួកធម៏និយាយអំពីបុណ្យ
 13. ពួកធម៏និយាយអំពីបាប
 14. ពួកធម៏និយាយអំពីកម្ម
 15. ពួកធម៏និយាយអំពីពៀរ
 16. ពួកធម៏និយាយអំពីសច្ចៈ
 17. ពួកធម៏និយាយអំពីបុគ្គល
 18. ពួកធម៏និយាយអំពីសេចក្តីស្លាប់
 19. ពួកធម៏និយាយអំពីសមណៈ
 20. ពួកធម៏និយាយអំពីសេចក្តីសូម
 21. ពួកធម៏និយាយអំពីព្រះរាជា
 22. ពួកធម៏និយាយអំពីវាចា
 23. ពួកធម៏និយាយអំពីស្មារតី
 24. ពួកធម៏និយាយអំពីសទ្ឋា
 25. ពួកធម៏និយាយអំពីសន្តោស
 26. ពួកធម៏និយាយអំពីសាមគ្គី
 27. ពួកធម៏និយាយអំពីសីល
 28. ពួកធម៏និយាយអំពីមិត្រ
 29. ពួកធម៏និយាយអំពីការសេពគប់
 30. ធម្មដ្ឋវគ្គ
 31. ពួកធម៏និយាយអំពីធម៏
 32. ពួកធម៏រាយរង
 33. ពួកធម៏និយាយអំពីព្រនិព្វាន
 34. ពួកធម៏និយាយអំពីប្រយោជន៏
 35. ពួកធម៏និយាយអំពីកិលេស (គ្រឿងសៅហ្មងចិត្ត)

ទំនាក់ទំនងផ្នែកលក់​ :

Tel: (+855) 085 777 843 (Cellcard) / 086 800 711 (Smart) / 097 97 15050 (Metfone) 

អាស័យដ្ឋាន​​​ :

ផ្ទះលេខ 652 ផ្លូវជាតិលេខ២ សង្កាត់ចាក់អង្រែក្រោម ខ័ណ្ឌមានជ័យ រាជធានីភ្នំពេញ។

បញ្ចាក់​​​ :

យើងខ្ញុំមានសេវាដឹកជញ្ចូនដល់ទីកន្លែង

*** ថ្លៃដឹកមួយលើក 1.25$ / 1.50$ / 2.00$ / 2.50$ 
*** តែបើទិញចាប់ពី 4 ក្បាលឡើង Free​ ដឹកជញ្ចូន