ជំនាញសិក្សា និង អាជីពសំរាប់ជីវិត

  Categories : 书本 Brand : You Can Win  |  17-Nov-19 458 Views

មាតិការ :

មេរៀនទី០១ : សុបិន
តើសុបិនគឺជាអ្វី?
មូលហេតុដែលមនុស្សអត់មានសុបិន
មូលហេតុដែលមនុស្សមួយចំនួនមិនចង់បង្កើតសុបិន
ហេតុផលដែលមនុស្សត្រូវមានសុបិន
សុបិនគឺជាគោលដៅ
តើគោលដៅគឺជាអ្វី?
 1. អត់មានគោលដៅអត់ដឹងថា ត្រូវរៀនអ្វីនោះទេ
 2. អ្នកអត់មានគោលដៅអត់ដឹងថាត្រូវធ្វើអ្វីនោះទេ
 3. អ្នកដែលអត់មានគោលដៅតែងតែធ្វើការងារដែលគ្មានប្រយោជន៏ចំពោះខ្លួន
 4. គោលដៅជីវិត គឺជាអ្នកបង្កើតសមត្ថភាពមនុស្ស
 5. គោលដៅអាចជាអ្នកបង្កើតលុយ
 6. អត់មានគោលដៅអត់ដឹងថាត្រូវទៅណា
 7. អ្នកអត់មានគោលដៅតែងតែបណ្តាលជោគវាសនាទៅតាមយថាកម្ម
 8. អត់មានគោលដៅអត់មានថាមពលនៃជីវិត
 9. អត់មានគោលដៅអត់មានសក្តានុពល
 10. អត់មានគោលដៅអត់មានសក្តានុពល
 11. អត់គោលដៅអត់សម្រេចគោលដៅ
 12. គោដៅគឺជាអ្នកបង្កើតភាពជោគជ័យ
មូលហេតុដែលមនុស្សមិនកំណត់គោលដៅ
 1. ពួកគេគិតថាគោលដៅ​ វាមិនសំខាន់
 2. ពួកគេមិនដឹងពីវិធីបង្កើត
 3. ពួកគេខ្លាចការរិះគន់
 4. ពួកគេខ្លាចបរាជ័យ
មូលហេតុដែលនាំឲមិនសម្រេចគោលដៅ
 1. ពួកគេអត់មានគោលដៅ
 2. ពួកគេមានគោលដៅមិនច្បាស់លាស់
 3. ពួកគេបោះបង់គោលដៅ
ដើម្បីទទួលបានជោគជ័យក្នុងជីវិត
ការបង្កើតគោលដៅជីវិត
ការកសាងសមត្ថភាពដើម្បីសម្រេចគោលដៅ
តើគួរតែកំណត់គោលដៅពេលណា?
មេរៀនទី០២ :ការរៀនសូត្រ
គុណប្រយោជន៏នៃការរៀនសូត្រ
 1. ចំណេះវិជ្ជាគឺជាបន្លឺនៃជីវិត
 2. ចំណេះវិជ្ជាជាកញ្ចក់ឆ្លុះបញ្ចាំងការពិត
 3. ចំណេះវិជ្ជាគឺជាគ្រឿងទ្រទ្រង់ជីវិត
 4. ចំណេះវិជ្ជាជាគ្រឿងកម្ចាត់ភាពក្រីក្រ
 5. ចំណេះវិជ្ជាគឺជាទ្រព្យពិតប្រាកដ
 6. ចំណេះវិជ្ជាជាគ្រឿងញុាំអោយមនុស្សមានសេចក្តីសុខ
 7. ចំណេះវិជ្ជាគឺជាអាវុធដ៏ស័ក្តិសិទ្ឋិ
 8. ចំណេះវិជ្ជា គឺជាយាន
 9. ចំណេះវិជ្ជា គឺជាស្ពាន
 10. ចំណេះវិជ្ជា គឺជាអំណាច
សារសំខាន់នៃការសិក្សារៀនសូត្រ
សត្រូវនៃការរៀនសូត្រ
 1. ភាពខ្ចិលច្រអូស
 2. ភាពភ្លើតភ្លើន
 3. ចង់មានសេរីភាពជ្រុលពេក
 4. ភាពស្រណុកសុខស្រួល
 5. ស្នេហាក្នុងវ័យសិក្សា
 6. សេពគ្រឿងស្រវឹង ឬគ្រឿងញៀន
ការសិក្សាមាន ៣ ប្រភេទ
 1. ការសិក្សាក្នុងប្រព័ន្ឋ (ជំនាញការងារ)
 2. ការសិក្សាក្រៅប្រព័ន្ឋ (បំណិនជីវិត)
 3. ការសិក្សាមេរៀនជីវិត
អភិវឌ្ឍសមត្ថភាពជាប្រចាំ
បើមិនខិតខំប្រឹងប្រែងអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពទេ ការខិតខំប្រឹងប្រែងគ្មានសមត្ថភាពឡើយ
ធ្វើជាមនុស្សដែលមានគុណភាព
 1. ធាតុផ្សំសំខាន់ទី០១ ចំណេះដឹងទូទៅ
 2. ធាតុផ្សំសំខាន៉ទី០២ ឥរិយាបថល្អ
  • មនុស្សមិនអាចទទួលបានជោគជ័យដោយគ្មានឥរិយាបទល្អឡើយ
 3. ធាតុផ្សំសំខាន់ទី០៣ គឺជំនាញ
អ្នកដែលអត់មានជំនាញ
អ្នកដែលអត់សូវមានជំនាញ
អ្នកដែលមានជំនាញច្បាស់លាល់
មានជំនាញ គឺអាបង្កើតការងារ
តើធ្វើយ៉ាងដូចម៉េ្តចដើម្បីមានជំនាញច្បាស់លាស់ផ្ទាល់ខ្លួន?
មេរៀនទី០៣ : អំពីការងារ
កុំរងចាំទាល់តែមានសមត្ថភាពពេញលេញ
គុណតម្លៃនៃការធ្វើការងារ
រៀនបណ្តើរ ធ្វើការងារបណ្តើរល្អទេ?
កុំធ្វើការដើម្បីលុយ
ធ្វើការងារដោយកំណត់ពេលវេលាច្បាស់លាស់
ត្រូវមានគោលដៅនៅក្នុងការងារ
មេរៀនទី០៤ : អំពីស្នេហារ
កុំមានស្នេហាផ្ទេសផ្តាស់
ស្នេហា គឺជារឿងសំខាន់ខ្លាំងណាស់ក្នុងជីវិត
គ្រោះអាក្រក់ដែលកំពុងប្រឈមមុខក្នុងរឿងស្នេហា
កុំមានស្នេហាក្នុងវ័យសិក្សា
ស្នេហាកុំប្រញាប់ពេក
ត្រូវមានសមត្ថភាពរៀងខ្លួនមុននឹងរៀបការ
ត្រូវមានការងារ ឬ​មុខរបរសិន មុនមានស្នេហារ
មេរៀនទី០៥ : ផែនការគ្រួសារ
មូលហេតុដែលត្រូវមានផែនការគ្រួសារ
តើគួររៀបការនៅពេលណា?
តើគួរធ្វើយ៉ាងដូចម្តេចបន្ទាប់ពីរៀបការរួច?
 1. ពិភាក្សាគ្នា
 2. ការហើយភ្លាមកុំអាលយកកូនភ្លាម
 3. ការចិញ្ចឹមកូន
 4. បញ្ជូនកូនទៅសាលារៀន
 5. ការអប់រំទូន្មានប្រៀនប្រដៅកូន
 6. ឪពុកម្តាយត្រូវតម្រង់ទិសដៅកូន
 7. ឪពុកម្តាយបង្រៀនកូនអំពីមេរៀនជីវិត
 8. ផ្តល់ដើមទុនដល់កូន
ផ្ទេរមរតកទៅឲកូន កុំផ្ទេរបំណុលឲកូន
 1. ឪពុកម្តាយដែលមិនបានបន្សល់ទុកអ្វីៗឲកូន
 2. ឪពុកម្តាយដែលបានបន្សល់ទ្រព្យសម្បត្តិ ឬ កេរ្ត៏មរតកទុកឲកូន
 3. ឪពុកម្តាយដែលបានបន្សល់បំណុលទុកឲកូន
មេរៀនទី០៦ : កសាងប្រភពចំណូលដែលមានស្ថេរភាព
ភាពខុសគ្នារវាងចំណូលសកម្ម និង ចំណូលអកម្ម
 • ចំណូលសកម្ម (Active Income)
 • ចំណូលអកម្ម (Passive Income)
ចំណូលដែលមានស្ថេរភាព
កសាងប្រភពដែលមានស្ថេរភាព
 1. កសាងជំនួញរយៈពេលវែង
 2. កសាងគុណភាពនៃផលិតផល
 3. កសាងផលិតផលដែលមានគុណប្រយោជន៏យូរអង្វែង
 4. កសាងប្រព័ន្ឋឲបានត្រឹមត្រូវ និង រឹងមាំ
សន្សំលុយ
សារសំខាន់នៃលុយ
កុំសន្សំលុយទុក សន្សំលុយវិនិយោគ
កុំវិនិយោគលុយទាំងអស់លើមុខរបរតែមួយ
កុំទាន់ទិញផ្ទះ ឬសង់ផ្ទះ
 1. នៅផ្ទះតូច ឬនៅផ្ទះជួលសិន
 2. ខិតខំធ្វើការសន្សំបង្កើតមុខរបរ
 3. សន្សំប្រាក់ដើម្បីវិនិយោគ
 4. ទិញដីសម្រាប់សង់ផ្ទះ
 5. សង់ផ្ទះផ្ទាល់ខ្លួនតាមក្តីស្រមៃ
កុំទាន់ទិញឡានទំនើប
ចំណាយប្រចាំថ្ងៃ
 1. ចំណាយមួយផ្នែកសមល្មមទៅលើសុខភាព
 2. ត្រៀមបម្រុងសម្រាប់មានអាសន្ន
 3. ចំណាយសម្រាប់គ្រួសារប្រចាំថ្ងៃ
 4. ចំណាយទៅលើការសិក្សារៀនសូត្រអភិវឌ្ឍខ្លួន
 5. ចំណាយក្នុងការទំនាក់ទំនងជាមួយមនុស្ស
 6. ចំណាយសម្រាប់ដំណើរកម្សាន្ត
ទិញគ្រឿងអលង្ការពាក់
ការជួយ
 1. ជួយខ្លួនឯងសិន
 2. ជួយឪពុកម្តាយ
 3. ជួយបងប្អូន
 4. ជួយមិត្តភ័ក្តិ
 5. ជួយអ្នកដទៃ
 6. ជួយសង្គម
មេរៀនតី០៧ : ការចូលនិវត្ត
មូលហេតុនៃការចូលនិវត្ត
 1. ដល់ពេលដែលត្រូវសម្រាក
 2. ផ្តល់ភាពរីករាយដល់ជីវិត
 3. ផ្តល់សេរីភាពដល់ជីវិត
ប្រព្រឹត្តិឲត្រូវកិច្ចកាលនៃជីវិត
 1. នៅវ័យក្មេង
 2. វ័យកណ្តាល
 3. វ័យចាស់
នឿយមុនស្រណុកក្រោយ
សេរីភាពជីវិត
ការចូលនិវត្តដោយភាពរីករាយ
របៀបរៀបចំខ្លួនចូលនិវត្ត
 1. ត្រូវកំណត់ពេលវេលាចូលនិវត្ត
 2. ត្រូវកសាងប្រភពចំណូលឲមានស្ថេរភាព
 3. ត្រូវមានអ្នកស្នងការងារ

ទំនាក់ទំនងផ្នែកលក់​ :

Tel: (+855) 085 777 843 (Cellcard) / 086 800 711 (Smart) / 097 97 15050 (Metfone) 

អាស័យដ្ឋាន​​​ :

ផ្ទះលេខ 652 ផ្លូវជាតិលេខ២ សង្កាត់ចាក់អង្រែក្រោម ខ័ណ្ឌមានជ័យ រាជធានីភ្នំពេញ។

បញ្ចាក់​​​ :

យើងខ្ញុំមានសេវាដឹកជញ្ចូនដល់ទីកន្លែង

*** ថ្លៃដឹកមួយលើក 1.25$ / 1.50$ / 2.00$ / 2.50$

*** តែបើទិញចាប់ពី 4 ក្បាលឡើង Free​ ដឹកជញ្ចូន