ប្រអប់ទួរទស្សន៏ឌីជីថល

  Categories : សេវាអ៊ីនធើណេត Brand : វ៉ាយខេម  |  05-Dec-19 713 Views

បុស្ត៏ទូរទស្សន៏ដែលមានគុណភាពច្បាស់បំផុត :

លរ ភាសារ បុស្ត៏ទូរទស្សន៏ លរ ភាសារ បុស្ត៏ទូរទស្សន៏
01 Khmer PNN 49 chinese 山东卫视
02 Khmer CTN 50 chiness 山东教育卫视
03 Khmer TV5 51 chiness 江西卫视
04 Khmer CNC 52 chiness 山西卫视
05 Khmer MYTV 53 chiness 陕西卫视
06 Khmer CTV8HD 54 chiness 甘薯卫视
07 Khmer ETV HD 55 chiness 河南卫视
08 Khmer TV9 HD 56 chiness 河北卫视
09 Khmer HangMeas HD 57 chiness 宁夏卫视
10 Khmer Bayon HD 58 chiness 四川卫视
11 Khmer One TV 59 chiness 重庆卫视
12 Khmer SEA TV 60 chiness 安微卫视
13 Thai Thai HD 61 chiness 天津卫视
14 Thai MAX 62 chiness 北京卫视
15 English Euronew 63 chiness 神州卫视
16 Espanol CGTNE 64 chiness 青海卫视
17 Francais CGTNF 65 chiness 内蒙古卫视
18 English CGTN Document 66 chiness 澳门卫视
19 English DM 67 chiness 澳亚卫视
20 German DW 68 chiness 点心卫视
21 English HAWKS 69 chiness 香港卫视
22 Francais France 24 70 chiness 阳光卫视
23 Francais France 24 71 chiness 星空卫视
24 Italy Railtalia 72 chiness 风凰卫视
25 Chiness CCTV 1 73 chiness 风凰资讯卫视
26 Chiness CCTV 2 74 chiness 风凰香港卫视
27 Chiness CCTV 3 75 chiness Vimi
28 Chiness CCTV 4 76 chiness 中国教育台
29 Chiness CCTV 5 77 English BBTV Chanel
30 Chiness CCTV 6 78 English NHK World
31 Chiness CCTV 7 79 English TBN ASIA
32 Chiness CCTV 8 80 English MTV
33 chiness  CCTV 10 81 English Diney chanel
34 chiness  CCTV 11 82 English National Geographic
35 chiness  CCTV 12 83 English AXN
36 chiness  CCTV 13 84 Korea KBS World
37 chiness  CCTV 14 85 English Discovery Asia
38 chiness  CCTV 15 86 Japanese BS 富土
39 chiness  广东卫视 87 Japanese BS 朝日
40 chiness  广西卫视 88 Japanese BS-TBS
41 chiness 江苏卫视 89 Japanese NHK BSL
42 chiness 浙江卫视 90 Chinese-Taiwan 东森幼幼
43 chiness 金鹰卡通 91 Chinese-Taiwan 中天新闻
44 chiness 金鹰卡通 92 Chinese-Taiwan 纬来体育
45 chiness 云南卫视 93 Chinese-Taiwan TVBS欢乐台
46 chiness 优漫卡通 94 English Fashion - TV
47 chiness 湖北卫视 95 Enghlish BBc
48 chiness 黑龙江卫视      

ផ្តល់ជូនកញ្ចប់សេវាជាពិសេស:

1- បុស្ត៏ទូរទស្សន៏ដែលមានគុណភាពច្បាស់បំផុតចំនួន៩៥បុស្ត៏

2- ប្រអប់ទូរទស្សន៏ឌីជីថលចំនួនដែលមានតម្លៃ៣៥ដុល្លា

3- ថ្លៃសេវាប្រចាំខែ៦ដុល្លា

លក្ខ័ខ័ណ្ឌ:

  • 1- អតិថិជនមិនអាចលុបចោលការកម្មង់បានទេបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះហើយ។

  • 2- សេវាអ៊ីនធើណេតនឹងផ្តាច់ដោយស្វ័យប្រវត្តិ​ បន្ទាប់ពីដល់ពេលកំណត់បង់ប្រាក់តែមិនបានទូទាត់ទាន់ពេលវេលា។


បច្ចេកវិទ្យាខ្សែកាប្ល៏អុបទិកគឺជាបច្ចេកវិទ្យាអ៊ិនធឺរណែតលឿនបំផុត គួរឱ្យទុកចិត្តបំផុត និង ជាបច្ចេកវិទ្យាជាន់ខ្ពស់បំផុត។


វ៉ាយខេម ផ្តល់ជូនបទពិសោធន៏នៃការនៃការប្រើប្រាស់សេវាអ៊ីនធើណេតខ្សែកាប្ល៏អុបទិកលំដាប់ជាន់ខ្ពស់ ដែលផ្តល់ ជូនលោកអ្នកនូវការសេវាអ៊ីនធើណេតដែលមានស្ថេរភាព លឿនបំផុតសំរាប់ការប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃ។

វ៉ាយខេម គឺជាដំណោះស្រាយល្អឥតខ្ចោះទៅលើសេវាអ៊ីនធើណេតដែលអាចអោយលោកអ្នកទាញយកទិន្នន័យបានកាន់ តែច្រើន។

វ៉ាយខេម​ ផ្តល់ជូនខ្សែកាប្ល៏អុកទិកដែលមានគុណភាពខ្ពស់ និង ក្រុមជាងបច្ចេកទេសដែលមានអាជីពច្បាស់លាស់។ ដែលអាចធ្វើអោយលោកអ្នកអាចទទួលយកបទពិសោធន៏ដ៏រីករាយនៃការលេងអ៊ីនធើណេតប្រចាំថ្ងៃ ព្រមជាមួយនឹងតម្លៃសមរម្យបំផុត។


សំរាប់ពត៏មានបន្ថែមលោកអ្នកអាចទាក់ទងលេខខាងក្រោម:

លេខទូរស័ព្ទ : (+855) 085 777 843 / 086 800 711