សញ្ញា​​ព្រមាន​ទាំង​៣​នៃ​ជំងឺ​ដាច់​សរសៃ​ឈាម​​ខួរក្បាល

សញ្ញា​​ព្រមាន​ទាំង​៣​នៃ​ជំងឺ​ដាច់​សរសៃ​ឈាម​​ខួរក្បាល

Admin 09-Feb-20 138 Views 

ជំងឺ​ដាច់​សរសៃឈាម​ខួរក្បាល​គឺជា​មូលហេតុ​នៃ​ការ​ស្លាប់​ចំណាត់ថ្នាក់​ទី​៥ និង​ធ្វើ​ឲ្យ​ពិការ​ច្រើន​ជាងគេ​ក្នុង​សហរដ្ឋអាមេរិក​។ យ៉ាងណាមិញ អាកា​រៈ​ព្រមាន​របស់​ជំងឺ​នេះ​មាន​ដូច​ជា​៖

១- មុខ​ធ្លាក់​៖ តើ​អ្នកជំងឺ​ញញឹម​តែ​មុខ​មួយ​ចំហៀង​មែន​ទេ?
២- ខ្សោយ​ដៃ​៖ តើ​ដៃ​អ្នកជំងឺ​ខ្សោយ ឬ​ស្ពឹក​មួយ​ចំហៀង​ដែរ​ទេ?
៣- និយាយ​៖ តើ​អ្នកជំងឺ​និយាយ​ឡុ​ល​ៗ ឬ​និយាយ​ពិបាក​យល់​ដែរ​ទេ?

ប្រភព : កោះសន្តិភាព