វ៉ាយខេម ខបភើរេសិន

វ៉ាយខេម ខបភើរេសិន


Address : #47, Street 271 & 480, Sangkat Toul Tompong 2, Khann Chamkarmorn, Phnom Penh

Contact : (+855)​ 86 800 711

វ៉ាយខេម​ គឺជាអ្នកផ្តល់សេវាកម្មអ៊ិនធើណេតដំបូងគេមួយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។ យើងផ្តល់ជូននូវសេវាកម្មអ៊ីធឺណិតដែលមានគុណភាពខ្ពស់សម្រាប់ការប្រើប្រាស់ឯកជនក៏ដូចជាសម្រាប់គោលបំណងអាជីវកម្មនៅទូទាំងរាជធានីភ្នំពេញ។

វ៉ាយខេម អាទិភាពខ្ពស់ ដើម្បីធានាផ្តល់ជូននូវបណ្តាញអ៊ីនធើណេតដែលមានលំនឹងនិង ស្ថេរភាពពេញមួយថ្ងៃសម្រាប់អតិថិជនរបស់យើងទាំងអស់ពីអ្នកប្រើប្រាស់នៅផ្ទះ រហូតដល់ក្រុមហ៊ុនធំ ៗ ។ តម្រូវការរបស់អតិថិជនគឺជាអាទិភាពចំបងរបស់យើងខ្ញុំ។ វ៉ាយខេម គឺជាក្រុមហ៊ុនល្អបំផុតសម្រាប់សេវាកម្មដែលបានបង្កើនប្រសិទ្ធភាពនៃការភ្ជាប់អ៊ីនធឺណិតនិងកាត់បន្ថយថ្លៃដើមរបស់លោកអ្នក។

វ៉ាយខេម​ ក៏មានមជ្ឈមណ្ឌលជំនួយ ២៤/៧ សម្រាប់ការស្នើសុំរបស់អតិថិជន និង វិស្វករជំនាញ និង អ្នកបច្ចេកទេសជាច្រើនដែលអាចបំរើលោកអ្នកនៅគ្រប់ទីកន្លែងក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ និង តាមបណ្តាលខេត្តមួយចំនួន អោយបានទាន់ពេលវេលា។

អាទិភាព វ៉ាយខេម​ គឺដើម្បីបង្កើតបណ្តាញទូរគមនាគមន៍ដ៏មានអានុភាពមួយដោយប្រើបច្ចេកវិទ្យាគ្មានគូរប្រៀប និង ដំណោះស្រាយថ្មីៗ។

វ៉ាយខេម​ ដឹងច្បាស់ពីសារៈសំខាន់ដែលអ៊ិនធឺរណែតទទួលបានសម្រាប់អាជីវកម្មនាពេលបច្ចុប្បន្ន។ ប្រទេសកម្ពុជាត្រូវបានពិចារណាដោយវិនិយោគិនធុរកិច្ចអន្តរជាតិជាច្រើនដូចជាប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍលឿនដទៃដែរ។ វិនិយោគិនបរទេសរំពឹងថានឹងមានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចរឹងមាំនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើង។

វ៉ាយខេម នឹងផ្តល់ជូនប្រជាជនកម្ពុជាដែលជាអ្នកប្រើប្រាស់តាមផ្ទះ និង ក្រុមហ៊ុនទាំងអស់នូវបទពិសោធន៍នៃការភ្ជាប់អ៊ីនធឺណេតកម្រិតខ្ពស់ដើម្បីឱ្យពួកគេរស់នៅក្នុងភាពរីករាយ។ វ៉ាយខេម​ គឺជាក្រុមហ៊ុនដែលល្អបំផុតក្នុងការផ្តល់នូវដំណោះស្រាយដែលពាក់ព័ន្ធអ៊ីនធើណេតសម្រាប់អាជីវកម្មរបស់លោកអ្នក។

បុគ្គលិក វ៉ាយខេម គឺជាអ្នកជំនាញក្នុងវិស័យអ៊ីនធើណេត ពួកគេនៅទីនេះដើម្បីបំពេញតម្រូវការទាំងអស់ជូនលោកអ្នក។ ប្រទេសដ៏អស្ចារ្យត្រូវការការតភ្ជាប់អ៊ីធឺណិតដ៏អស្ចារ្យ។